Get Adobe Flash player

O kompaniji

Na ideju za proizvodnju i flaširanje vode, kompanija SIMEX Group, došla je zahvaljujući ribnjaku pastrmki koji se nalazi u Gostilju, odmah pored sadašnje fabrike Zlatibor vode. Opšte je poznato da pastrmke egzistiraju samo u vodama koje su izuzetnog kvaliteta i bogate kiseonikom, tako da su pastrmke poznate i kao prirodni indikatori kvaliteta vode.

Fabrika je svečano u rad puštena 30.06.2006. god. Vrednost ukupne investicije je cca 10 mil. eura, a sama fabrika je od posebnog značaja za ovaj region jer upošljava oko stotinu ljudi. Kapacitet proizvodnje je 10.000 l/h. Punjenje se vrši najnovijom tehnologijom i sastav vode se ne menja, te se samim tim ne umanjuje kvalitet izvorske vode.

  • Dubina bunara je 296 metara.
  • Udaljenost bunara od fabrike je 250 metara.
  • Voda se iz bunara transportuje prokronskim cevovodom.
  • Voda se pre punjenja mehanički filtrira, kroz filtere poroznosti 30 μm, 3 μm, 1 μm i 0,2 μm.

Fabrika za punjenje vode ne narušava harmoničan ambijent pašnjaka, šuma i brzih planinskih potoka.